Västerbottens Ordningsvaktförening

Om föreningen

Historik

Föreningen bildades 1974 på initiativ av ordningsvakterna Rune Nordin och Bertil Arestav. Föreningen fick sitt huvudsäte i Umeå men medlemmarna togs upp från hela Västerbotten. Under ledning av Rune Nordin växte förening snabbt och i början av 80 talet hade man ca: 150 medlemmar.

Så arbetar vi

Efter att ett avtal slutits med en arbetsgivare så tar vi på oss ansvaret att önskat antal vakter infinner sig till tjänstgöring på utsatt tid. Vi planerar och organiserar även bevakningen vid större tillställningar som exempelvis festivaler. Varje år så förmedlar vi ca 3500-4000 arbetspass bland det 100-talet medlemmar som vi har. Förutom krog- och dansbevakning så utför vi även bevakning i samband med idrottsarrangemang, festivaler, mm.

Målsättningar

Övrigt

Västerbottens ordningsvaktförening är en av landets äldsta och största. Vi har under åren skaffat oss en gedigen erfarenhet på hur en ordningsvaktförening bör fungera och har under åren testat flera olika sätt att arbeta. Vissa saker har vi förkastat, en del har vi behållit. Vi har ett nära samarbete med olika myndigheter i ordningsfrågor. Vid olika tillfällen har vi hjälpt till med råd och tips vid startande av andra föreningar. Vi har även bistått andra polisdistrikt i ordningsvaktsfrågor.