Västerbottens Ordningsvaktförening

Bli medlem

När du går utbildningen för ordningsvakter i Umeå så kommer representanter från föreningen att presentera föreningen och berätta mer om hur föreningen fungerar. Innan du blir godkänd som medlem i föreningen får du jobba ett antal pass och visa att du är lämpad att jobba som ordningsvakt och förmedlas jobb via föreningen.

För dig som redan är utbildad ordningsvakt och exempelvis flyttat till Umeå ber vi dig fylla i vårt medlemsformulär med ansökan till föreningen.

Drogpolicy

Som ordningsvakter är vi förordnade för att upprätthålla allmän ordning men också att vara behjälpliga på olika sätt. Vi förväntas ha allmänhetens förtroende och därför är det viktigt att visa att vi tar ställning mot illegalt droganvändande och gör vad vi kan för att förhindra det bland våra medlemmar.

Vårt syfte är att...

Förebygga och förhindra att medlemmar brukar otillåtna preparat

Information

Alla medlemmar skall informeras om föreningens drogpolicy.

Våra rutiner innefattar även att...

Du...

Konsekvenser

Om en medlem ertappas med att använda eller vara påverkad av illegala preparat alternativt vara alkoholpåverkad under arbetstid kan medlem uteslutas ur föreningen. Medlem kallas till enskilt samtal med styrelsen som sedan fattar beslut om lämpliga åtgärder.