Västerbottens Ordningsvaktförening

Vanliga frågor

Varför fick inte jag vara kvar? Det var ju dom andra som bråkade.

Ordningsvakten har många gånger en svår uppgift då det gäller att hålla ordning i en lokal. Bråk uppstår ofta väldigt plötsligt. När antagonisterna skiljts åt försöker man utröna vem och vad som var orsaken till bråket. Det kan vara väldigt svårt att avgöra vem som egentligen startade det hela då de inblandade oftast skyller på varandra. I ett sådant läge måste ordningsvakten göra en bedömning om någon person skall avvisas eller avlägsnas från lokalen. Ibland kan det bli fel vilket är tråkigt för den drabbade men det bästa rådet är att försöka att inte ta det hela personligt. Vi ordningsvakter försöker att agera så professionellt som möjligt men vi är också människor som kan begå misstag.

Varför blev jag så bryskt bortförd från dansgolvet? Jag kunde ju förklara.

När exempelvis ett bråk uppstår på dansgolvet så vill vi ordningsvakter hindra att fler blir inblandade eller drabbade. Den första åtgärden kan därför vara att flytta de inblandade bort från dansgolvet till ett ställe där man i lugn och ro kan ta reda på vad det är som har hänt. Som ordningsvakt har vi befogenhet enligt lag att avvisa eller avlägsna personer som uppträder störande eller riskerar att begå brott.

Hur är det med säkerheten på detta ställe?

Alla lokaler där det bedrivs offentliga tillställningar besiktigas av brandmyndigheterna. Dessa gör då en bedömning om det maximala antalet personer som samtidigt får vistas i lokalen. Denna bedömning baseras på lokalens utrymningsvägar, utseende, verksamhet och tillgänglighet. Detta borgar för att du skall kunna roa dig i en lokal som skall vara så säker som möjligt och om något skulle hända så skall det gå att ta sig ut på ett snabbt och säkert sätt.
OAVSETT I VILKEN LOKAL DU BEFINNER DIG SÅ BÖR DU KONTROLLERA VAR NÖDUTGÅNGARNA FINNS!

Varför får jag inte ta in min egen alkohol?

Lagen om offentlig tillställning samt alkohollagen tillåter inte detta. Det är också förbjudet enligt lag att föra ut alkohol från ett serveringsställe.

Varför får man inte komma in på nattklubben/puben trots att man fyllt 18 år?

Personer under 18 år får befinna sig på ställen där det serveras alkohol. Svensk alkohollagstiftning säger dock att alkoholhaltig dryck inte får serveras till personer under 18 år. Att i en restaurangmiljö kontrollera detta är väldigt svårt och därför väljer en del att tillåta minderåriga i målsmans sällskap eller att inte släppa in någon minderårig överhuvudtaget. Det är också vanligt att arrangören vill styra publiken till en viss åldersgrupp och ha en gräns på t ex 20 år. Diskrimineringslagen säger dock att ingen får nekas tillträde pga kön, sexuell läggning, religon, hudfärg eller handikapp.

Är det så farligt att låna någon annans legitimation för att ta mig in på krogen?

Att använda sig av en annan persons identitetshandlingar är inte ok. Enligt lagen så gör du dig skyldig till ”missbruk av urkund” vilket kan innebära böter och förlorat lämplighetsintyg.

Hur ser jag att det är en ordningsvakt?

En ordningsvakt skall bära uniform och från och med 1 december 2012 så har alla ordningsvakter i Sverige en enhetlig uniform.

Ordningsvakten vägrar att uppge sitt namn, varför det?

Som ordningsvakt vill vi inte alltid uppge våra namn för att slippa risken med trakasserier. Har du synpunkter på ordningsvaktens agerande kan du dels vända dig till stället där personen arbetar men vänta tills dagen efter. Annars kan du också kontakta polisen och framföra synpunkter och klagomål. Polisen lämnar normalt inte ut något namn om inte särskilda skäl föreligger.

Vad har vakterna för lagliga rättigheter?

En ordningsvakt har inom sitt bevakningsområde polismans befogenhet med vissa undantag. Här följer några exempel.

Med vilken rätt blev jag nekad inträde?

Oftast handlar det om att berusningsgraden är för hög, du är helt enkelt för full för att bli insläppt. Berusningen innebär att du stör ordningen eller riskerar att göra det. Självklart är det en subjektiv bedömning som vi ordningsvakter gör när vi nekar någon till att komma in på krogen. Det är inte det lättaste och kan vara svårt att förstå men lagen kräver av oss att neka tillträde för berusade personer så att vi kan garantera ordning och säkerhet.

Varför fick han/hon gå före i kön?

Detta kan vara av olika anledningar. Att personen/personerna...

Anledningarna kan vara många. Vissa ställen praktiserar även ett system med "VIP"-gäster. Att släppa någon före i kön kan kännas väldigt orättvist för dom som stått och väntat länge men är något som vissa arrangörer förbehåller sig rätten att göra (något som vi ordningsvakter alltså inte har med att göra).