Västerbottens Ordningsvaktförening

Anlita ordningsvakter

I samband med ansökan om att få anordna en offentlig tillställning (till polismyndigheten) så kräver myndigheten, i vissa fall, att förordnade ordningsvakter finns på plats. Antalet ordningsvakter som krävs framgår av tillståndet. Antalet ordningsvakter som föreskrivs är en minimistyrka och gäller enbart för ordningsbevakning. Det är upp till den av ordningsvakterna som utses till vaktchef på plats att avgöra vad som är ordningsbevakning eller ej. Slutligt avgörandet i sådana frågor tas av den polismyndighet som utfärdat tillståndet.

Föreningen

Västerbottens ordningsvaktförening kan, efter förfrågan från den som har tillstånd att anlita ordningsvakter, förmedla dessa till era arrangemang. Är det ett större arrangemang kan vi även hjälpa er med planeringen av bevakningen. Vi hjälper även till att utarbeta underlag för löneutbetalningar. Vänd dig till vår kontaktperson för att anlita ordningsvakter.

Löner

Löner och villkor för ordningsvakterna har förhandlats fram med krogar och restauranger i Umeå. Detta är ett minimiavtal och gäller för alla bevakningsuppdrag. Om arbetsgivaren har återkommande arrangemang så kräver vi att han skriver på detta avtal. För arbetsgivare med tillfälligt arrangemang, utan avtal med oss, utgår lön och villkor i enlighet med detta avtal. För tillfällig arbetsgivare krävs normalt löneutbetalning direkt efter avslutat vaktuppdrag. Har vaktchef utsetts utgår en extra ersättning till denne motsvarande en halv arbetstimme. Detta skall täcka den tid som krävs för att skriva bevakningsrapport m.m.

Anställning

Västerbottens ordningsvaktförening är EJ att betrakta som arbetsgivare utan endast ett organ som hjälper till att leverera vakter åt er. Den som anlitar ordningsvakterna har det fulla arbetsgivaransvaret. Arbetsgivaren har även skyldighet att inbetala skatter, sociala avgifter m.m.