Västerbottens Ordningsvaktförening

Kontakt

Kontaktperson / utsättning

Kontaktperson / utsättning Robert Markström 070-525 61 06

Styrelsen

Ordförande / webmaster Joel Sandman 072-225 61 06
Vice ordförande Louise Eriksson
Sekreterare Roger Strand
Kassör Christopher Odsander
Ledamot Marcus Norén
Ledamot Gustav Wass
Ledamot Sebastian Åkerblom
Suppleant Kenny Forsberg
Suppleant Robert Markström
Suppleant Peter Westergren

Valberedningen

Sammankallande Kenneth Ohlsson